Výrobky našich klientů 

Výrobky klientů si můžete zakoupit:

  • přímo ve stacionáři
  • u paní Vlasty Hrubešové v Galerii Vlasta, L. Pokorného 31, Třebíč
  • u paní Veroniky Mejzlíkové v Občerstvení NIKA, Nemocnice Třebíč

Zakoupením výrobku přispíváte na akce a pomůcky pro klienty stacionáře. Děkujeme.

IMG_20200428_094131.jpgIMG_20200428_094611.jpg

IMG_20200428_094645.jpgIMG_20200428_094732.jpg

Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů 

Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů 

Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů 

Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů 

Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů Výrobky našich klientů