Sportovní den 2023Ve čtvrtek 8. června proběhl na zahradě stacionáře Sportovní den. Soutěžní dopoledne začátkem června se stalo tradicí. Svou zručnost v různých disciplínách si mohli vyzkoušet malí i velcí. Na každého čekala odměna. Nakonec jsme si užili hudební hrátky a společně jsme si zazpívali. Letošní Sportovní den podpořili Fraenkische, Reality - Čech, Yashica, Bazény - Poolone, Esko-t a pí Lenka Herbrichová. Všem sponzorům děkujeme. Naše poděkování rovněž patří studentkám a studentům SOŠ v Moravských Budějovicích, kteří zajišťovali soutěžní disciplíny a Marušce Novotné, která vedla hudební část.