Poděkování za uskutečnění projektuChtěli bychom poděkovat Nadaci ČEZ, za spolupráci v projektu Práce nás baví.  Finanční příspěvek byl využit na vybavení a rozšíření dosavadních dílen (keramická, výtvarná, šicí dílna, dílna na výrobu svíček, cvičná kuchyně, počítačová učebna), ale také jsme zavedli novou dílnu - zahradnictví, kde jsme využili mobilní záhony, které jsou vhodné i pro imobilní klienty.  Společně s klienty jsme hledali na internetu inspiraci pro nové pomůcky k rozšíření dílen a nové techniky, co by je zajímalo, jaké nové činnosti by se chtěli naučit. Také jsme nově vybavili cvičnou kuchyňku novými spotřebiči, které by se chtěli naučit obsluhovat. Dále jsme vybavili PC učebnu notebookem, kde hledáme inspiraci pro nové nápady na vyrábění, tvoření. Postupně jsme začali vše objednávat a začali tvořit, vyrábět a vařit. Vyráběli jsme svíčky z palmového vosku, nově jsme vyzkoušeli i gelové svíčky. V šicí dílně jsme šili vaky na záda a polštářky. Ve výtvarné dílně tvoříme bižuterii, figurky ze sádrové hmoty, malujeme na hedvábné šátky a na trička, vyrábíme glycerinová mýdla apod.