Peněžní darDěkujeme Rodinnému pivovaru Bernard za peněžní dar na podporu klientů Denního rehabilitačního stacionáře.