Dotace od Obce StřítežDěkujeme Obci Střítež za finanční dotaci 37 098 Kč, kterou jsme použili na úhradu části mzdových nákladů dvou pracovníků v sociálních službách.

https://www.stritez.eu/