Dotace od Moravskobudějovického mikroregionuDěkujeme Moravskobudějovickému mikroregionu za finanční dotaci 12 000 Kč, kterou jsme použili na úhradu části mzdových nákladů pracovníka v sociálních službách.

https://www.mbudejovice.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=9890&id_ktg=4293&p1=7793