Dotace od Města Velké MeziříčíDěkujeme Městu Velké Meziříčí za finanční dotaci 15 000 Kč, kterou jsme použili na úhradu části mzdových nákladů pracovníka v sociálních službách.

https://www.velkemezirici.cz/