Porozumění, z.s.

 Porozumění

č. účtu: 182760552/0300

Účelem spolku je podpora klientů z Denního rehabilitačního stacionáře. Byl založen v prosinci 2002 z popudu rodičů a pracovníků stacionáře a jeho hlavním cílem je přispívat k rozšíření činnosti stacionáře a ke zkvalitnění života jeho klientů. Spolek získává finanční zdroje pro vybavení a rozvoj stacionáře, ale také pořádá pobyty a výlety pro klienty stacionáře.

Předseda spolku – Marie Hamplová

Místopředseda spolku – JUDr. Jan Hurdík

Hospodář – Dana Kašíková

Člen výboru – Bc. Ludmila Novotná

Člen výboru – Jana Vaníčková

 

> Činnost Porozumění 2018

 

Program Porozumění, z.s. v roce 2019

Pátek 24. 5. - výlet do Strážnice

Pondělí 16. 12. - Vánoční posezení - pozvánka s programem zde

Předání šeku Nadace Jistota KB v roce 2016

Předání šeku Nadace Jistota KB v roce 2016

Předání šeku Nadace Jistota KB v roce 2016