Porozumění, z.s.

 Porozumění

č. účtu: 182760552/0300

Datová schránka: yp3vs9

Účelem spolku je podpora klientů z Denního rehabilitačního stacionáře. Byl založen v prosinci 2002 z popudu rodičů a pracovníků stacionáře a jeho hlavním cílem je přispívat k rozšíření činnosti stacionáře a ke zkvalitnění života jeho klientů. Spolek získává finanční zdroje pro vybavení a rozvoj stacionáře, ale také pořádá pobyty a výlety pro klienty stacionáře.

Předseda spolku – Marie Hamplová

Místopředseda spolku – prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Hospodář – Mgr. Lucie Ondráčková

Člen výboru – Bc. Ludmila Novotná

Člen výboru – Jana Vaníčková

 

> Činnost Porozumění v roce 2021  

> Činnost Porozumění v roce 2022

 

Projekt "Plackovačka"

IMG_20220413_125113.jpg IMG_20220413_125323.jpg

Předání šeku Nadace Jistota KB v roce 2016

Předání šeku Nadace Jistota KB v roce 2016

Předání šeku Nadace Jistota KB v roce 2016