Poděkování

Dotace od Kraje Vysočina - příspěvek na vyrovnávací platbu pro rok 2023:

  • MPSV 4 106 000 Kč
  • Kraje      284 000 Kč

Děkujeme.

Přijaté finanční dary a dotace v roce 2022

Finanční dary:

Rodinný pivovar Bernard, a. s. daroval 20 358 Kč

Obec Nová Ves darovala 5 000 Kč

Obec Radkovice u Hrotovic darovala 3 000 Kč

Obec Markvartice darovala 4 000 Kč

HILTI, s. r. o. darovalo 8 000 Kč

Děkujeme za přijaté finanční dary od měst, obcí a právnických osob v roce 2022.

 

Dotace:

Z fondu Vysočiny jsme v roce 2022 v programu "Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2022" obdrželi dotaci ve výši 140 000 Kč na svoz našich klientů. Děkujeme.

Z Moravskobudějovického mikroregionu jsme v roce 2022 obdrželi dotaci ve výši 10 000 Kč. Děkujeme

Příspěvek Kraje Vysočina na vyrovnávací platbu v roce 2022 činil 6 141 000 Kč. Děkujeme. 

 

 fondvysociny_150x50.png             znak.png         

 

Partneři stacionáře

>SKUPINA ČEZ

>ROTARY CLUB

>BERNARD a.s.

>HLOUCH MOTORS

 

 

Spolupracující organizace

Porozumění, z.s.

- spolek přátel Denního rehabilitačního stacionáře

č. účtu: 182760552/0300