Ortoptická ambulance

Ortoptická ambulance poskytuje komplexní péči v oblasti vyšetřování a léčení tupozrakosti a šilhavosti dětem – uživatelům Denního rehabilitačního stacionáře a Speciální mateřské školy – ve věku od 3 do 10 let. 

Přístrojová vybavenost:

 • Synoptophor
 • Cheiroskop
 • Stereoskop
 • Meoskop                                                                
 • Campbellův zrakový stimulátor           
 • Optotyp
 • Bagoliniho brýle
 • Prizmatická sada
 • Randot stereotest

Ortoptická cvičení:

 • přístrojová: odtlumování a cvičení superpozice, nácvik fúze, cvičení šířky fúze, cvičení stereopse
 • aktivní: cvičení motility a konvergence pomocí poutače, cvičení fúze v prostoru

Pleoptická cvičení:

 • přístrojová: zlepšuje zrakovou ostrost tupozrakého oka, ovlivňuje citlivost a kontrast
 • aktivní: různé stavebnice, mozaiky, puzzle, navlékání korálků, vyšívání, obkreslování obrázků přes průklepový papír, vypichování obrázků, bludiště atd.
 • lokalizační cvičení v prostoru: cvičení koordinace oko – ruka a oko – noha

Děti cvičí na doporučení očního lékaře pod vedením ortoptistky Jany Vaníčkové, absolventky Pomaturitního specializačního studia v oboru ošetřovatelská péče v ortoptice a pleoptice s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru ortoptika. Kontaktní tel. číslo: 730 590 970.

 

Pleoptická cvičeníOrtoptická cvičeníOrtoptická cvičeníOrtoptická cvičeníOrtoptická ambulanceCvičení s dětmiOrtoptická ambulanceOrtoptická ambulancePleoptická cvičeníOrtoptická ambulance