O nás

Zřizovatelem Denního rehabilitačního stacionáře je Město Třebíč. Jako příspěvková organizace města stacionář funguje od 23. 6. 1994. Předchůdce stacionáře byly tzv. krizové jesle, založené v roce 1986. Tehdy to bylo jedno, později dvě oddělení pro postižené děti. V současné době tvoří stacionář rovněž dvě oddělení. I. oddělení je pro děti ve věku od 1 do 15 -ti let, II. oddělení je pro mládež a dospělé.

Organizace spolupracuje s dalšími poskytovateli sociálních služeb v regionu, odborem sociálních věcí a odborem školství Městského úřadu Třebíč, se SPC Jihlava a Velké Meziříčí a s nadačním fondem „Žijí s námi“. Při stacionáři pracuje spolek Porozumění. Členové spolku jsou z řad rodičů, zaměstnanců a klientů stacionáře. K pravidelným sponzorům stacionáře patří SKUPINA ČEZ, ROTARY CLUB, BERNARD a. s. a Zdravé město Třebíč.

Za pomoci sponzorů se podařilo stacionáři uskutečnit několik projektů. K nejvýznamnějším patří pořízení mikrobusu pro svoz klientů, dopravní hřiště na zahradě stacionáře, psychorelaxační místnost, vybavení koupelny výškově nastavitelnou vanou, pořízení synoptophoru (základního diagnostického a terapeutického přístroje pro děti s očními vadami šilhavost a tupozrakost) a počítačová učebna.

Stacionář pravidelně pořádá za podpory Grantového systému Zdravého města Třebíč Den pro společný úsměv, jehož cílem je prevence sociálního vyloučení handicapovaných a podpora vzájemné tolerance mezi lidmi s handicapem a bez něj.