O nás

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Město Třebíč. Jako příspěvková organizace města fungujeme od 23. 6. 1994. Od roku 2007 je Denní rehabilitační stacionář zaregistrován na Krajském úřadě kraje Vysočina, Odbor soc. věcí a zdravotnictví jako poskytovatel sociálních služeb. V současné době máme dvě oddělení. I. oddělení je pro děti předškolního věku, II. oddělení je pro mládež a dospělé.

Uživatelé stacionáře mohou využívat: psychorelaxační místnost, posilovnu, dětské hřiště, dopravní hřiště, venkovní vířivku, dřevodílnu, výtvarnou, šicí, keramickou a smaltovací dílnu, dílnu na výrobu svíček a bižuterie, počítačovou učebnu, vnitřní vířivku a infrasaunu, bezbariérovou koupelnu (vše v areálu stacionáře).

O žádoucí rozvoj uživatelů se starají sociální pracovnice, speciální pedagog, logoped, fyzioterapeut, ortoptistka a pracovníci přímé obslužné péče.