Náš tým

Ředitelka stacionáře:

Bc. Michaela Pyrochtová

Na I. oddělení o klienty pečují:

Iveta Josífková, pracovník v sociálních službách, vedoucí odd.

Dana Kašíková, pracovník v sociálních službách

Jitka Kočí, pracovník v sociálních službách

Alena André, pracovník v sociálních službách

Petra Novotná, pracovník v sociálních službách 

Na II. oddělení o klienty pečují:

Jana Vaníčková, pracovník v sociálních službách, vedoucí odd.

Mgr. Lucie Ondráčková, sociální pracovnice

Bc. Ludmila Novotná, pracovník v sociálních službách

Tereza Pyrochtová, pracovník v sociálních službách

Milan Míča, pracovník v sociálních službách

Michaela Hrabovská, pracovník v sociálních službách

Pavel Solař, pracovník v sociálních službách

Lubomír Blažek, pracovník v sociálních službách

Odbornou péči klientům zajišťují:

Mgr. Nataša Nechvátalová, speciální pedagog - logoped

Gabriela Jičínská, fyzioterapeutka

Jana Vaníčková, odborný zástupce - ortoptista

Svoz klientů zajišťují:

Lubomír Blažek, řidič

Lenka Nováčková, pracovník v sociálních službách, doprovod - ranní svoz

pracovníci v sociálních službách I. oddělení, doprovod - odpolední rozvoz

O úklid stacionáře se starají:

Bohumila Čermáková, uklízečka

Michaela Čechová, uklízečka

Pavel Solař, údržbář

Ekonomický úsek:

Lenka Nováčková, účetní