Informace 2. oddělení 

> Ceník služeb platný od 1. 9. 2020

> Tabulka bonusů

 

Stacionář bude v době hlavních prázdnin uzavřen od 19. 7. 2021 do 20. 8. 2021. Provoz opět začne 23. 8. 2021.

> Pečující osoby mohou požádat ÚP ČR o kód na očkování

> Postup registrace a rezervace

 

Program oddělení pro rok 2021:

 • Rehabilitace (po domluvě s fyzioterapeutkou)
 • Koupele a infra sauna (podle zájmu)
 • Práce v dílničkách, témata měsíce, nácvik sociálních dovedností, sportovní aktivity…
 • Promítání ve stacionáři vždy začátkem měsíce (výběr filmů podle zájmu nebo tématiky k probíhajícím aktivitám)
 • Knihovna „Modřínka“ – návštěvy knihovny za dodržení aktuálních protiepidemických opatření (12. 5., 17. 6.)
 • Návštěva útulku pro opuštěná zvířata v Třebíči – čtvrtek 27. 5. 2021
 • Focení 1. 6. 2021 – Cena společné fotky 45,- Kč, zájemci se mohou nechat vyfotit i samostatně nebo s kamarádem, cena 35,- Kč. Počty fotek nahlaste na oddělení.
 • Dále plánujeme vaření, bylinkovou zahrádku, návštěvy cukrárny
 • Květinová cesta (3. 6.), pohádková cesta (16. 6.)
 • Sportovní den (8. 6.), hasiči o své práci (18. 6.) – na zahradě stacionáře
 • Vycházky po Třebíči – Masarykova vyhlídka (10. 6.), Centrum lidové kultury (24. 6.), větrník (30. 6.), volně přístupné části zámku (zámecká zahrada, ledárna, bludiště, bylinková zahrada) a cukrárna Pod pecí (8. 7.) – změna vyhrazena
 • Setkání v červenci (1. 7.) – pořádá SPMP
 • Celodenní výlet vlakem – ZOO Jihlava (15. 7.)
 • Alternátor (v září – termín upřesníme)

Níže uvedený program, pokud to epidemiologická situace dovolí, naplánujeme v září.

 • Výstavy výrobků klientů:
  • knihovna „Modřínka“ – říjen
  • půdní prostory Předzámčí – výstava na téma Pohádky Boženy Němcové, naše pohádka O dvanácti měsíčkách – pokud bude, organizátor upřesní náhradní termín
 • Canisterapie – domluvíme podle zájmu
 • Účast na akcích Zdravého města Třebíč
 • Solná jeskyně Zlatuška – domluvíme podle zájmu
 • Dvůr Ratibořice – exkurze (návštěva stájí, ochutnávka kozích výrobků, výklad – informace o chodu farmy), cena asi 60,- Kč, začátek května 2022
 • Celodenní výlet s Porozuměním – ZOO a zámek Lešná – Zlín, pátek koncem května 2022, ten den by nebyl na II. oddělení provoz
 • Letní pobyt – Hippoclub Lednice, konec června nebo začátek července (pondělí až pátek) v těchto dnech by nebyl na II. oddělení provoz

Změna programu vyhrazena.