Informace 2. oddělení 

> Ceník služeb platný od 1. 9. 2020

> Tabulka bonusů

Pozor změna!!!!

Stacionář má nové číslo účtu pro platby za stravné a sociální služby. Nyní si zadejte svolení k inkasu ve prospěch účtu Denního rehabilitačního stacionáře 123-4495020297/0100.

Změnu, prosím, proveďte do 20. 8. 2021. Potvrzení o změně nutno doložit ve stacionáři paní účetní.

Děkujeme.

Program oddělení pro šk. rok 2021/2022:

 • Rehabilitace (po domluvě s fyzioterapeutkou)
 • Koupele a infra sauna (podle zájmu)
 • Práce v dílničkách, témata měsíce, nácvik sociálních dovedností, sportovní aktivity…
 • Promítání ve stacionáři vždy začátkem měsíce (výběr filmů podle zájmu nebo tématiky k probíhajícím aktivitám)
 • Knihovna „Modřínka“ – návštěvy knihovny 1x měsíčně, výstava výrobků klientů – říjen
 • Alternátor – v září – termín upřesníme
 • Zámek Třebíč – návštěvy aktuálních výstav a programů, půdní prostory Předzámčí – výstava na téma Pohádky Boženy Němcové, naše pohádka O dvanácti měsíčkách – pokud bude, organizátor upřesní náhradní termín
 • Canisterapie – domluvíme podle zájmu
 • Účast na akcích Zdravého města Třebíč a SPMP
 • Solná jeskyně Zlatuška – domluvíme podle zájmu
 • Dvůr Ratibořice – exkurze (návštěva stájí, ochutnávka kozích výrobků, výklad – informace o chodu farmy), cena asi 60,- Kč, začátek května 2022
 • Celodenní výlet s Porozuměním – ZOO a zámek Lešná – Zlín, pátek koncem května 2022, ten den by nebyl na II. oddělení provoz
 • Letní pobyt – Hippoclub Lednice, konec června nebo začátek července (pondělí až pátek) v těchto dnech by nebyl na II. oddělení provoz

Změna programu vyhrazena, popř. upravena dle aktuálních protiepidemických opatření.