Informace 1. oddělení

Na 1. oddělení dochází děti od 2 do 15-ti let. Péče o děti je komplexní. Stará se o ně zdravotní sestra a pracovnice v sociálních službách. Podle doporučení lékařů děti rehabilitují, cvičí zrak i řeč. Tyto služby zajišťuje fyzioterapeutka, logopedka a ortoptistka. Každý den mají děti individuální vzdělávání i vzdělávání ve skupině. Všichni přistupují k dětem podle jejich individuálních možností, které se snaží všestranně rozvinout.

Přímou péči o děti hradí zákonní zástupci dle tabulky využívání služeb,

děti mladší 8 -i let hradí dle ceníku platného od 1. 2. 2015 40 Kč za hodinu skutečně poskytované péče,

děti nad 8 let hradí  80 Kč za hodinu skutečně poskytované péče.

Jedná se například o krmení, výměnu pleny apod. V nabídce služeb je i svoz mikrobusem.
 
Přijďte se přesvědčit o úrovni péče našeho zařízení.
 
           

Informace pro rodiče dětí 1. oddělení, které využívají svoz

Svoz Vašich dětí zajišťuje řidič pan Blažek a doprovod, který ne vždy pracuje na 1. oddělení stacionáře. Doprovod ve svozovém autě zajišťuje ráno paní Nováčková, odpoledne se zaměstnanci střídají.

O Vaše děti pečují v autě, ale neznají projevy chování ani naplňování jejich potřeb ve stacionáři.

Vzkazy jejich prostřednictvím neposíláme.

Důležité informace Vám posíláme formou SMS (divadla…), v případě potřeby nějakého sdělení z naší strany Vám telefonujeme. Urgentní záležitosti (náhlé změny zdravotního stavu, úrazy apod.) Vám sdělíme telefonicky ihned.

Nabízíme Vám tímto možnost konzultace nebo jakýkoliv dotazů na telefonním čísle: 739242324.

Na stejném telefonním čísle je možné kontaktovat i fyzioterapeutky a logopedku.

Organizační záležitosti ohledně svozu (čas, místo, další změny) zajišťuje pan Blažek.

Chci vás  požádat o dochvilnost v domluvených časech, kdy přebírají nebo vydávají vaše děti. Berte, prosím, ohled na další děti i dospělé v autě.

 

 Fotografování bylo z důvodu nepříznivého počasí přeloženo na 1. 6. 2021.

 

Od 19. 7. 2021 do 22. 8. 2021 bude ve stacionáři zavřeno.