Informace 1. oddělení

Na 1. oddělení dochází děti od 2 do 15-ti let. Péče o děti je komplexní.Podle doporučení lékařů děti rehabilitují, cvičí zrak i řeč. Odborné služby zajišťuje fyzioterapeutka, logopedka a ortoptistka. Každý den mají děti individuální vzdělávání i vzdělávání ve skupině. Všichni přistupují k dětem podle jejich individuálních možností, které se snaží všestranně rozvinout.

Přímou péči o děti hradí zákonní zástupci dle tabulky využívání služeb,

děti mladší 8 -i let hradí dle ceníku platného od 1. 2. 2015 40 Kč za hodinu skutečně poskytované péče,

děti nad 8 let hradí  80 Kč za hodinu skutečně poskytované péče.

Jedná se například o krmení, výměnu pleny apod. V nabídce služeb je i svoz mikrobusem.
 
Přijďte se přesvědčit o úrovni péče našeho zařízení.
 
           

Informace pro rodiče dětí 1. oddělení, které využívají svoz

Svoz Vašich dětí zajišťuje řidič pan Blažek a doprovod, který ne vždy pracuje na 1. oddělení stacionáře. Doprovod ve svozovém autě zajišťuje ráno paní Nováčková, odpoledne se zaměstnanci střídají.

O Vaše děti pečují v autě, ale neznají projevy chování ani naplňování jejich potřeb ve stacionáři.

Vzkazy jejich prostřednictvím neposíláme.

Důležité informace Vám posíláme formou SMS (divadla…), v případě potřeby nějakého sdělení z naší strany Vám telefonujeme. Urgentní záležitosti (náhlé změny zdravotního stavu, úrazy apod.) Vám sdělíme telefonicky ihned.

Nabízíme Vám tímto možnost konzultace nebo jakýkoliv dotazů na telefonním čísle: 739242324.

Na stejném telefonním čísle je možné kontaktovat i fyzioterapeutky a logopedku.

Organizační záležitosti ohledně svozu (čas, místo, další změny) zajišťuje pan Blažek.

Chceme vás  požádat o dochvilnost v domluvených časech, kdy přebírají nebo vydávají vaše děti. Berte, prosím, ohled na další děti i dospělé v automobilu

 

30.5. se budeme fotografovat.

Cena fotografií 50 Kč společná fotografie, 35 Kč portrét.

 

3.6. jedeme na výlet do ZOO Jihlava, cena 120 Kč.

 

24.6. jedeme na výlet lodí na Dalešickou přehradu, cena 150 Kč.

 

O dalších akcích vás budeme průběžně informovat.

 

Provoz o letních prázdninách - červenec zavřeno 4.7.-8.7., dále provoz do 15.7.,pak zavřeno 18.7.- 25.8.2022.