GDPR

Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR). Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů".

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři ředitele stacionáře každý pracovní den v provozní době.