Fyzioterapie

Nově nabízíme cvičení pomocí metody TheraSuit.

Metoda TheraSuit byla patentovaná v roce 2002 manželským párem Richardem a Izabelou Koscielny v USA. Oba jsou nadšení fyzioterapeuti, rodiče dítěte s DMO a zároveň majitelé organizace Therasuit LLC company. Originální obleky Therasuit jsou vyráběné v USA a distribuované již zmíněnou firmou do celého světa. Rehabilitační metoda Therasuit má tedy jedinečné možnosti v poskytování individuálního přístupu ke každému pacientovi díky svému přepracovanému systému. Umožňuje velký pokrok v terapii a patří k facilitačním metodám s neurofyziologickým základem.

Cvičení pomocí metody TheraSuit  nabízíme pro děti s těmito diagnozami:

  • Dětská mozková obrna
  • Centrální koordinační porucha
  • Traumatické poškození mozku
  • Stav po cévní mozkové příhodě
  • Ataxie (porucha hybnosti, způsobená onemocněním nervového systému, např. mozečku)
  • Atetóza
  • Spasticita různého původu

Účinky terapie:

stimulace centrálního nervového systému

korekce pohybových stereotypů

zvýšení samostatnosti a soběstačnosti – u člověka pohybující se kvadrupedální lokomocí (lezení po čtyřech) je díky obleku Therasuit umožněn stoj a chůze

umožňuje i dosud nechodícím klientům udržet rovnováhu, stabilizovat stoj, zahájit chůzi a rovnoměrně rozložit zátěž v jednotlivých kloubech

aktivuje centrální nervový systém, normalizuje svalový tonus, koriguje stereotypy chůze

zlepšuje rovnováhu a koordinaci, podporuje růst svalstva, podporuje rozvoj motorických schopností.

Více informací zjistíte na telefonu: 739242324.