Co děláme 

 
 
 
 

 I.oddělení - ,, kuřátka‘‘

Na 1. oddělení stacionáře zabezpečujeme dětem komplexní zdravotní, sociální a výchovnou péči s uplatněním moderních principů a metod.

Speciální pedagogika - individuální přístup, individuální vzdělávání, vzdělávání ve skupině.

Logopedie.

Fyzioterapie. Nově nabízíme i cvičení v závěsu pomocí metody TheraSuit.

Ortoptika (náprava očních vad - tupozrakost a šilhavost).

Děti mají k dispozici - speciální místnost pro snoezelen, zahradu s prolézačkami, dětským bazénem a dopravním hřištěm.

Dle možností navštěvují děti kulturní, společenské a sportovní akce - divadlo, návštěvy knihovny, cukrárny, solné jeskyně apod.

Na jaře jezdí děti na výlet.

 

II.oddělení - ,, medvědi‘‘

 

Základní činnosti:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při zajištění osobní hygieny nebo poskytnutí podmínek pro zajištění osobní hygieny.
Poskytnutí stravy.
Léčebná péče, rehabilitace.
Výchovně-vzdělávací činnosti a aktivizační činnosti (práce v dílnách, příprava jednoduchých pokrmů, práce na PC, zpěv, společenské hry, trénink paměti, nakupování a nakládání s penězi, sportovní aktivity, vycházky, v zimě procházky na běžkách).
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy cukrárny a restaurace, divadla, kina, knihovny, výstavy - návštěvy i pořádání vlastních výstav, výlety).
Sociálně terapeutické činnosti (muzikoterapie, relaxace, arteterapie).
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nadstandardní služby:

Svoz uživatelů do stacionáře a zpět, hipoterapie, canisterapie, pobyty v solné jeskyni, hydroterapie, týdenní pobyty.

Prostředí a podmínky:

Uživatelé II. oddělení mají možnost podle svých zájmů a schopností si vybírat během pobytu ve stacionáři různé aktivity. K dispozici mají denní místnost, několik dílen - dřevodílnu, výtvarnou, šicí dílnu, dílnu pro práci s hlínou, smaltování, výrobu šperků a fimo a dílnu na výrobu svíček, cvičnou kuchyňku, učebnu pro individuální činnost a výuku, počítačovou učebnu, tělocvičnu, psychorelaxační místnost a velkou zahradu s pergolou (přímo navazující na denní místnost II. oddělení), dopravním hřištěm a vířivkou.

Oddělení má bezbariérové sociální zařízení, k dispozici je i koupelna s výškově nastavitelnou vanou a zvedákem.

V rámci denního programu jsou uživatelé vedeni k praktickým dovednostem každodenního života.
 
Stacionář spolupracuje se středními školami a dalšími poskytovateli sociálních služeb v regionu. O své činnosti informuje veřejnost prostřednictvím tisku, webových stránek a facebooku. Účastní se prodejních akcí, kde prodává výrobky svých uživatelů.