Události a akce

Karneval na jedničce

24.2.2020 jsme pro děti na 1. oddělení uspořádali karneval. Celé dopoledne se neslo v duchu her , soutěží a zábavy. Děti měly velkou radost ze svých převleků.

 

Sponzorský vzkaz

29. 3. 2019. Svoz klientů našeho stacionáře v letošním roce spolufinancuje Fond Vysočiny Kraje Vysočina v programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019. V projektu Svoz klientů denního rehabilitačního stacionáře pro rok 2019 nás podpořil částkou 99.000 Kč. Mnohokrát děkujeme.
 
fond vysocina
 

Vánoční trhy

Na každoročním vánočním trhu chráněných dílen v JE Dukovany přispěli tamní zaměstnanci zakoupením výrobků v našem stánku částkou 3 175,- Kč. Děkujeme.

Děkujeme i všem ostatním, kteří nás navštívili a přispěli na některém z dalších míst, kde jsme letos prodávali. Klienti pro letošní vánoční trhy vyrobili mnoho hezkých věcí. Prodávali jsme svíčky, mýdla, dřevěné hračky, textilní výrobky a vánoční dekorace. Utržené peníze budou použity na vylepšení prostředí stacionáře a doplnění vybavení jednotlivých dílen.

Přejeme všem krásné Vánoce a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do roku 2020.

 

Mikulášská

Tento týden, přesně 27. 11., jsme se zúčastnili Mikulášské besídky v Moravských Budějovicích, kterou pro nás tradičně pořádali studenti SOŠ. Měli pro nás připravený bohatý program. Tančilo se, zpívalo, soutěžili jsme a vyráběli vánoční výzdobu. Nakonec přišli Mikuláš, anděl a čerti. Někteří hříšnici dokonce na chvíli skončili v pekle. Nakonec však všichni dostali sladkou odměnu. Moc se těšíme na příští rok.

                                                                                 napsala Petra Pokorná a Renata Jakubová

 

pozvánka 2019
 
 

Exkurze 

 
Ve čtvrtek 31. 10. jsme měli možnost navštívit chráněné pracoviště Myjómi, které se nachází v našem městě. Mohli jsme si prohlédnout celé jejich prostory a také jsme si mohli vyzkoušet, jaké je to v takovém pracovišti pracovat. Exkurze byla velmi zajímavá a bylo to pro nás velmi poučné. 
 
chráněné pracoviště Myjómi
 
 

V bazilice

 
Ve čtvrtek 24. 10. jsme se vydali se stacionářem na vzdělávací program Jak se staví bazilika. Po příchodu do expozice Cesty časem nás přivítala paní průvodkyně, která nám vyprávěla o vzniku baziliky. Měli jsme možnost si vyzkoušet postavit půdorys baziliky i baziliku z kostek. Na závěr programu jsme se šli do baziliky sv. Prokopa všichni společně podívat.
 
                                                                                                                                 napsala Petra Pokorná
V bazilice
 
 

Turnaj v kuželkách

Před čtrnácti dny klienti II. oddělení vyhráli turnaj ve fotbale. Tradičního turnaje mezi třebíčskými stacionáři se tentokrát zúčastnily tři stacionáře. Nejlepším hráčem turnaje se stal Martin Trnka. Ve středu 16. října jsme se zúčastnili turnaje v kuželkách. Opět se sešli zástupci třech třebíčských stacionářů a bojovali spolu o celkové umístění družstev i jednotlivců. A zase jsme byli první. Naše družstvo obsadilo první místo, nejlepší hráčkou turnaje se stala Michaela Syrová a diplom nejlepšího hráče si odnesl Luděk Špaček. Bylo to hezky strávené dopoledne.

Turnaj v kuželkách Turnaj v kuželkách Turnaj v kuželkách

 

Den otevřených dveří

Ve středu 9. října 2019 od 8 do 14 hodin proběhl ve stacionáři v rámci Týdne sociálních služeb Den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si prostory stacionáře a zapojit se do dopoledního zaměstnání. Na památku si odnesli vlastnoručně vyrobeného papírového medvídka. Děkujeme všem, kteří přišli, za účast.

Den otevřených dveří

 

Tradiční setkání v knihovně

Dne 30. 9. 2019 jsme se jako každý rok setkali s našimi přáteli z Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových. Společně jsme si zahráli a zazpívali několik písní, senioři nás pobavili svými scénkami a vtipy a nechyběla ani cvičení na jemnou motoriku a paměť. Dopoledne se neslo v přátelském duchu a všichni se dobře bavili. 

Tradiční setkání v knihovně Tradiční setkání v knihovně Tradiční setkání v knihovně

 

Letní pobyt ve Velkých Pavlovicích

I letošní pobyt trávili klienti II. oddělení ve Velkých Pavlovicích. Počasí nám přálo, penzion má příjemné prostředí, v restauraci velmi dobře vaří a všude jsme se setkali s vstřícným přijetím. Protože Velké Pavlovice jsme si prohlédli už vloni, letos jsme se při výletech zaměřili na okolí. Hned v úterý jsme šli na pěší výlet do Levandulové farmy ve Starovičkách, ve středu jsme jeli do ZOO v Hodoníně. Ti, kteří nemuseli ze ZOO jít na vlak a jeli autem, zvládli při zpáteční cestě i zpívající fontánu. Když jsme zrovna nebyli na výletě, věnovali jsme se canisterapii s fenkou Amálkou, plavání v bazénu, procházkám a společenským hrám. Ve čtvrtek jsme byli na exkurzi ve společnosti Vinium. Paní průvodkyně nám pověděla o výrobě vína, prohlédli jsme si plnící linku a ve sklepě nás čekala večeře. Pobyt se všem líbil, odjížděli jsme plni zážitků a hezkých vzpomínek.

Letní pobyt ve Velkých Pavlovicích

 

Druhý den pro společný úsměv

Druhý den pro společný úsměv zahájil místostarosta města Třebíč Miloš Hrůza. Den se opět nesl v duchu oslav 25 let existence stacionáře. V doprovodném programu již tradičně vystoupili žáci ZŠ Horka-Domky, dále žáci ZUŠ Třebíč a navíc přidali vlastní písničku, složenou speciálně pro oslavu výročí založení stacionáře, klienti II. oddělení. Všichni si mohli zasoutěžit, opéct buřty, prohlédnout výstavu fotografií a výrobků klientů, nechyběl ani skákací hrad. Celý den svítilo sluníčko, den se vydařil. 

Druhý den pro společný úsměv

 

Výlet za kozami do Poušova

Jedno krásné červnové pondělí jsme společně s dětmi z MŠ speciální vyrazili za zvířátky do Poušova. Paní Veronika, která se o zvířátka stará, nám ukázala všechny své svěřence-kozy, koně i slepice. Děti jí mohly pomoci s péčí o ně, a potom si v indiánském stanu vyslechly zajímavé povídání o zvířátkách. Nakonec jim černý kozel Albert ukázal, jak dává "pac" a prolézá tunelem. Výlet se vydařil, všem dětem se se zvířátky líbilo.

 

Pohádková cesta

Na začátku měsíce června jsme  se s dětmi z 1. oddělení vydali na Pohádkovou cestu. Potkali jsme spoustu pohádkových postav, které dětem dávaly různé zábavné úkoly, které děti s radostí plnily. Nakonec každý dostal drobnou odměnu i jednu větší - pro všechny děti.

Krteček

 

První den pro společný úsměv

Letošní první Den pro společný úsměv pod názvem Malujeme s písničkou proběhl na zahradě stacionáře ve středu 5. 6. 2019. Projekt, jehož součástí den byl, je v pořadí už desátý, jeho úkolem je sbližování dvou skupin lidí – handicapovaných a zdravých a začleňování handicapovaných do společnosti. Stacionář navíc letos slaví 25 let od svého založení. A aby toho nebylo málo součástí programu bylo slavnostní otevření cvičné kuchyňky pro klienty II. oddělení. Kuchyňka byla pořízena za podpory Fondu Vysočiny. Někteří naši klienti bydlí samostatně v chráněném bydlení či v domech s pečovatelskou službou a jsou nuceni se sami obstarávat, proto rekonstrukce již nevyhovujících prostor byla velmi důležitá. Klienti se zde budou učit vařit jednoduchá jídla, připravovat pomazánky, vařit kávu a čaj, mazat si svačinu. Kuchyňka je přizpůsobená potřebám klientů a mají zní velkou radost. Po celý den svítilo krásně sluníčko a program byl bohatý. V úvodu dne vystoupili žáci ZŠ Horka-Domky, na návštěvníky čekaly výtvarné dílničky, ohniště na opékání buřtů, výstava fotografií a výrobků klientů stacionáře a závěrem hudební soutěž. Den se vydařil a těšíme se na příští, sportovní, který bude 19. 6. opět na zahradě stacionáře.

První den pro společný úsměv      Vaření kafe

 

Ve skanzenu Strážnice.

Tak jako každý rok se oddělení medvědů vypravilo na jarní květnový výlet, který pořádá Porozumění. Letošní cíl našeho výletu byl skanzen lidového stavitelství oblasti Slovácka Strážnice. Po příjezdu do Strážnice jsme všichni "účastníci zájezdu" vystoupili z autobusu a společným krokem jsme si šli koupit vstupenky na prohlídku. Prohlídka skanzenu byla dlouhá hodinu a půl. U každého domečku následovalo malé zastavení, kde nám paní průvodkyně vyprávěla krátký příběh, který se vázal k tomu domečku, ve kterém jsme se zrovna nacházeli. Po vyčerpávající prohlídce skanzenu nám všem vyhládlo a tak naše kroky vedly do restaurace. Tam jsme si dali dobré jídlo a pití. Nakonec jsme se byli podívat v zámeckém parku místního zámku a jeli domů.

P.S: výlet byl super!!!                                                                                       napsala Petra Pokorná

skanzen Strážnice

 

Počasí nám nepřeje

V posledních dnech nám počasí nepřeje. Kvůli velkému dešti jsme už museli improvizovat program na čarodějnice a dneska (to je 22. května) byl odložen fotbalový turnaj v Borovině. Sedíme ve stacionáři, hrajeme karty, tvoříme z papíru a marně vyhlížíme sluníčko. Taky jsme si četli o skanzenu ve Strážnici, prohlédli si videa na jejich webových stránkách a naladili se tak na páteční výlet. Snad se počasí umoudří. 

Velikonoční trhy 

Stává se tradicí, že výrobky klientů prodáváme i na Velikonočních trzích. Letos jsme prodávali na trzích v Jaderné elektrárně Dukovany a na zámku ve Valči. Celkem se utržilo 2 920,- Kč. Děkujeme všem, kteří zakoupením výrobku přispěli na pomůcky pro klienty stacionáře.
 

Rodinný pivovar BERNARD přispěl po deváté.

Ředitelka Denního rehabilitačního stacionáře pro tělesně a mentálně postižené Třebíč Bc. Michaela Pyrochtová obdržela od Rodinného pivovaru BERNARD a.s. částku 19 448,- Kč. V třebíčské podnikové prodejně pořádají sbírku na uživatele stacionáře již pravidelně. Z každé prodané lahve Třebíčské jedenáctky dostane stacionář deset haléřů. Šek na prodejně slavnostně převzala zástupkyně ředitelky Jana Vaníčková. Za vybrané peníze byly zakoupeny kompenzační pomůcky pro uživatele stacionáře. Děkujeme.

Rodinný pivovar BERNARD

 

Jarní turnaj v kuželkách

Ve středu 20. 3. jsme se zúčastnili každoročního turnaje v kuželkách. Celé dopoledne se neslo v přátelském duchu a všichni jsme si turnaj velmi užili. Nakonec jsme se umístili na krásném prvním místě a z výhry jsme měli velkou radost.

 turnaj v kuželkách

 

Na medvědech

V pondělí 11. března jsme oslavili 18 -té narozeniny našeho kamaráda. Ve středu jsme byli na vzdělávacím programu v Galerii Franta. Také jezdíme do solné jeskyně a začali jsme s přípravou výrobků pro jarní trhy.

18 -té narozeniny Skupinová fotka

 

Karneval

V pátek 1. 3. 2019 proběhl ve stacionáři karneval. Pozvání přijaly také děti ze Speciální Mateřské školy a tak se všichni - malí i velcí veselili v maskách při tanci a hudbě. Děti i dospělí klienti si společně zatančili i zazpívali. Bylo to radostné dopoledne.

karneval

 

Canisterapie

 
Od ledna 2019 za námi chodí na canisterapii Mgr. Lenka Herbrichová s fenkou Amálkou. Všechny aktivity, které pomocí přirozeného kontaktu člověka se psem, pomáhají klientům zlepšit kvalitu jejich života, jsou pro ně prospěšné a vítaným zpestřením denního programu ve stacionáři. Za pěkného počasí chodíme s pejskem ven. Na svoji psí kamarádku Amálku se vždycky klienti moc těší.
 
 fenkou Amálka
 

Plavčocup 2019

Ve středu 23. 1. jsme měli možnost zúčastnit se prvního „Plavčocupu“ pořádaného Denním centrem Barevný svět. Před závody se všichni plavci mohli rozplavat a po slavnostním zahájení vypukly závody na ostro. Soutěžilo se v několika kategoriích. Mezi plavci se umístil Lukáš Hampl na prvním místě. Mezi neplavci pak první místo obhájila Lenka Chládková a druhé místo Denisa Marténková. Po ocenění závodníku si mohli jít všichni zaplavat do aquaparku. Celé závody se nesly v přátelském duchu a všichni si je užili.

Plavčocup 2019

Maskoti našeho stacionáře

Dne 16. ledna 2019 jsme slavnostně pokřtili maskoty našeho stacionáře ("medvěd a kuřátko"), které vyrobili, za pomoci pracovníků, klienti druhého oddělení. Křtu se zúčastnily jak uživatelé druhého oddělení, tak i děti z prvního oddělení. Všichni jsme se společně s maskoty seznámili a zazpívali si několik písniček. Celé dopoledne jsme se společně bavili, kreslili, tančili a hráli společenské hry. 

pokřnění maskotů

 

Zimní radovánky

V lednu se děti z prvního oddělení konečně dočkaly sněhu a tak neváhaly a hned spolu s námi postavily sněhuláka. Doufáme společně s nimi, že nám ještě trocha sněhu přibude a pak vyrazíme zkoušet jezdit na bobech na nedaleký Kostelíček.