Náš tým

 

Ředitelka stacionáře:

Bc. Michaela Pyrochtová

 

Na I. oddělení o klienty pečují:

Petra Smolová, zdravotní sestra, pracovník soc. péče, vedoucí odd.

Bc. Svatava Václavková, speciální pedagog

Jana Neméthová, pracovník sociální péče

Iveta Josífková, pracovník sociální péče

Jitka Kočí, pracovník sociální péče

 

 Na II. oddělení o klienty pečují:

Jana Vaníčková, vedoucí odd., zástupce ředitele

Bc. Ludmila Novotná, speciální pedagog

Klára Frantová DiS., sociální pracovnice

Jana Mátlová, pracovník sociální péče

Dana Kašíková, pracovník sociální péče

František Věžník, pracovník sociální péče

Lubomír Blažek, pracovník sociální péče

 

Odbornou péči klientům zajišťují:

Mgr. Nataša Nechvátalová, klinický logoped

Gabriela Jičínská, fyzioterapeutka

Jana Vaníčková, odborný zástupce - ortoptista

 

Svoz klientů zajišťují:

Lubomír Blažek, řidič

Lenka Nováčková, pracovník sociální péče, doprovod - ranní svoz

pracovníci sociální péče oddělení medvědů, doprovod - odpolední rozvoz

 

O úklid stacionáře se starají:

Bohumila Čermáková, uklízečka

Dana Procházková, uklízečka

Lubomír Blažek, údržbář

 

Účetnictví zajišťuje:

Lenka Nováčková