Náš tým

 

Na I. oddělení o klienty pečují:

Petra Smolová, zdravotní sestra, pracovník soc. péče, vedoucí odd.

Bc. Svatava Václavková, speciální pedagog

Jana Neméthová, pracovník sociální péče

Hana Sedláková, pracovník sociální péče

Jitka Kočí, pracovník sociální péče

 

 Na II. oddělení o klienty pečují:

Bc. Ludmila Novotná, speciální pedagog, vedoucí odd., zástupce ředitele

Klára Frantová DiS., sociální pracovnice

Jana Mátlová, pracovník sociální péče

Dana Kašíková, pracovník sociální péče

František Věžník, pracovník sociální péče

Lubomír Blažek, pracovník sociální péče

 

Odbornou péči klientům zajišťují:

Mgr. Nataša Nechvátalová, klinický logoped

Gabriela Jičínská, fyzioterapeutka

Jana Hájková DiS., fyzioterapeutka

Jana Vaníčková, ortoptistka, ředitelka stacionáře

Jiřina Dočkalová, odborný zástupce

 

Svoz klientů zajišťují:

Lubomír Blažek, řidič

Lenka Nováčková, pracovník sociální péče, doprovod - ranní svoz

pracovníci oddělení medvědů, doprovod - odpolední rozvoz

 

O stravování klientů se starají:

Helena Nováčková, vedoucí kuchyně

Marcela Vaníčková, kuchařka

 

O úklid stacionáře se starají:

Bohumila Čermáková, uklízečka

Dana Procházková, uklízečka

Lubomír Blažek, údržbář

 

Účetnictví zajišťují:

Libuše Denemarková

Lenka Nováčková