Stravování

> Seznam alergenů

 

Pro placení, prosím, využívejte sporožirového účtu:

Informace pro Českou spořitelnu:

Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč

Třebíč, Družstevní 1079

Sběrný účet

Č. účtu:          100139931

Kód banky:     0800

Do stacionáře přineste vedoucí kuchyně:

Souhlas s inkasem (potvrzení)

 

V případě platby z jiné banky Vám potřebné informace k placení podá vedoucí kuchyně..