Události a akce

Model města

V úterý 6. listopadu se byli klienti druhého oddělení podívat v galerii divadla Pasáž na model města Třebíče. Prohlídka byla velmi zajímavá a hlavně poučná. Model ztvárňuje Třebíč v měřítku 1:100 a komentář vykládal klientům přímo jeho tvůrce Stanislav Vrška. Pan Vrška popsal klientům život ve městě v roce 1835, to je rok, který model zachycuje. Klienti měli možnost porovnat si tehdejší Třebíč s dneškem a dozvědět se o změnách, kterými tvář Třebíče prošla. Děkujeme za poutavé vyprávění.

WP_20181106_09_56_36_Pro.jpg   IMG_20181113_0001.jpg

                                                                                                                                                       namaloval Robin Vala 

 

Den otevřených dveří

V úterý 9. 10. 2018 proběhl ve stacionáři v rámci Týdne sociálních služeb Den otevřených dveří. Dveře se veřejnosti otevřely ráno v 8:00. Během dopoledne navštívili stacionář žáci ZŠ Cyrilometodějská v Třebíči. Žáci si prohlédli stacionář a na II. oddělení si společně s klienty tohoto oddělení zazpívali a na památku si vyrobili zápichy z papíru. Až do 15:00 hodin, kdy se dveře stacionáře zase uzavřely, mohla široká veřejnost navštívit naše zařízení a prohlédnout si nejen prostory, ale také se podívat, jaké činnosti klienti během denního programu dělají. Všem děkujeme za účast.

IMG_20181010_122239.jpg

 

Co jsme dělali celý týden
 
Tento týden byl plný sportovních a kulturních zážitků. Hned v úterý 2. 10. jsme se zúčastnili v Borovině turnaje v kuželkách mezi stacionáři. A obsadili jsme krásné druhé místo. Po sportu trochu kultury. Ve středu jsme vystupovali s hudebním programem na třebíčském náměstí na Lize proti rakovině. A nebyla to jen zábava. Tato nemoc je velmi vážná věc. O tom jsme se přesvědčili v labyrintu, kde jsme si o rakovině a zdravém životním stylu četli a zároveň vyplňovali kvíz. Za pěvecké vystoupení i správně vyplněný kvíz dostal každý odměnu. Ve čtvrtek 4. 10. jsme se vydali do knihovny na Modřínové ulici. Jak se stalo už tradicí, setkáváme se tady pravidelně každý rok se seniory z Domova na Manž. Curieových a společně zpíváme, děláme různá pohybová cvičení a samozřejmě si povídáme. Tato akce pořádaná ke Dni seniorů se vždycky líbí a po dopoledni prožitém v příjemném přátelském prostředí se nikomu nechce domů. Jinak tomu nebylo ani letos.
 
P1080401.JPG
 
 
Buřty u Hamplů
 
Stalo se tradicí každoroční opékání buřtů na chatě u Hamplů. Letos tomu nebylo jinak. Asi poslední teplý den letošního září (pátek 21.) jsme se vydali na výlet. Někdo jel vlakem a pak kousek pěšky, jiní jeli autem. Po krásné procházce okolím chaty jsme si opekli buřty a ještě před zpáteční cestou si zahráli hry a postavili slunce z přírodnin. Na příjemném zážitku nám nic nezkazilo ani zpoždění vlaku cestou domů. Tak zase za rok.
 
IMG_20180921_120120.jpg
 

Canisterapie

V září za dětmi do stacionáře zavítal opět pejsek Harry ,aby si s ním mohly děti pohrát, nakrmit ho, učesat a povodit a vůbec zažít spoustu legrace. Sluníčko dovolilo dětem  prožít tyhle chvíle venku na zahradě stacionáře, takže se pejsčí návštěva opravdu vydařila.

DSC_0533.jpg

 

Turnaj v ruských kuželkách.

Poslední teplé zářijové dny přímo lákají k pobytu venku. Zlákaly i klienty II. oddělení. Každé dopoledne tráví vycházkami a pobytem na zahradě. Jezdí na kolech na dopravním hřišti, využívají stínu pergoly pro dopolední posezení a povídání u kávy. V pergole klienti tráví i odpoledne, to hrají společenské hry. V úterý 18. září si klienti uspořádali turnaj v ruských kuželkách. Několik dní před turnajem pilně trénovali a to se při turnaji vyplatilo. Hra všem šla a hlavně se všichni dobře bavili. Absolutním vítězem turnaje byla Olga Haklová, za tento výkon získala sladkou odměnu.

WP_20180918_09_58_51_Pro.jpg

 

Návštěva vyhlídky

V jeden slunečný zářijový den jsme s několika dětmi z prvního oddělení vyrazily na vyhlídku nedaleko stacionáře - ke Kostelíčku. Daleký výhled se dětem moc líbil, stejně jako krátké povídání o Třebíči. Malí návštěvníci s naší pomocí zdolali i spoustu schodů, o to víc si pak výhled z ochozu užívali.

20180912_102356.jpg

 

Letní pobyt ve Velkých Pavlovicích
 
Letošní druhý prázdninový týden trávili klienti II. oddělení ve Velkých Pavlovicích. Někteří do Pavlovic cestovali vlakem, druhá skupina jela autem. Po příjezdu do Penzionu U Hiclů se všichni ubytovali a prohlédli si prostředí penzionu i Velké Pavlovice. Čas jsme trávili vycházkami po zajímavostech Velkých Pavlovic a nejbližšího okolí. A že bylo na co se koukat. Hned kousek od našeho penzionu byla kontribuční sýpka, kterou přestavěli na luxusní hotel, dále jsme navštívili ekocentrum Trkmanka, barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, prohlédli si komplex školních budov, infocentrum a  ochutnali zmrzlinu z několika cukráren. Ve středu jsme podnikli nejdelší výlet. Mezi vinicemi jsme došli na rozhlednu Slunečná, odkud byl kouzelný výhled do kraje. Cestou zpět jsme míjeli kapli Svatého Urbana a šlechtitelskou stanici vína. Ve čtvrtek byl pro všechny program nejzajímavější, dopoledne jsme si prohlédli Opilé sklepy, které vypadají, jako když tančí a navečer jsme navštívili společnost Vinium, jednoho z největších výrobců vín, jehož historie sahá až do roku 1936 a dozvěděli se, jak se vyrábí víno. Exkurze byla velice zajímavá. Dobu odpočinku trávili klienti v příjemném prostředí penzionu, kde byly dva bazény, venkovní i krytý a posezení v pergole. Personál penzionu i restaurace byl velice milý a ochotný. Nikomu se nechtělo domů a už se všichni těší na příští pobyt v tomto kouzelném kraji meruněk a vína.
 
P1080305.JPG
 
 

Nové auto pro stacionář

Od půlky května 2018 se klienti Denního rehabilitačního stacionáře pro tělesně a mentálně postižené Třebíč svážejí novým svozovým autem. Stávající Ford Transit, který sloužil k rozvozu klientů stacionáře od roku 2003, dosloužil. Na nový moderní vůz opět značky Ford Transit se složili Nadace Agrofert, Rotary klub Třebíč, Hlouch Motors Třebíč a Město Třebíč. Ve středu 27. 6. bylo auto slavnostně za účasti dárců předáno stacionáři. Díky jejich nemalé finanční pomoci se mohou klienti stacionáře bezpečně dopravit do stacionáře a zpět domů nebo v rámci základních činností do knihovny, na kulturní a sportovní akce, letní pobyt apod. Mnozí z nich by bez svozu nemohli stacionář navštěvovat. Vozidlo je navíc vybaveno rampou a kotvením pro dva invalidní vozíky, což umožňuje i přepravu těžce handicapovaným klientům. Pevně věříme, že vozidlo bude sloužit svému účelu alespoň tak dlouho jako vozidlo předchozí. Všem dárcům děkujeme.

DSCN1576.JPG

 

Dny pro společný úsměv

Dny pro společný úsměv byly letos celkem tři. První – hudební odpoledne se konalo ve čtvrtek 10. 5. v odpoledních hodinách na zahradě stacionáře. Pro účastníky byl nachystaný hudební program, opékání buřtů a soutěže. V programu vystoupili žáci ZUŠ v Třebíči, během odpoledne vystoupili několikrát a všichni si mohli s nimi zazpívat. Muzikoterapii předvedli senioři z Domova pro seniory Manž. Curieových a i zde se mohli ostatní zapojit. Dále zazpívali členové pěveckého sboru Resonance a nechybělo ani vystoupení klientů stacionáře. Klienti z I. oddělení předvedli tanečky, které se učí během dopoledního programu a klienti II. oddělení předtančení z plesu „Starci na chmelu“. Závěrem odpoledne si všichni zasoutěžili v country tancích. Počasí bylo slunečné a nálada výborná.

Druhý den byl 29. 5. – výtvarné dopoledne. Největší zájem návštěvníků byl o vyrábění papírových výrobků v dílničkách. Dílničky byly dvě a v každé si mohli návštěvníci vyrobit jiný výrobek – sluníčko nebo srdíčko. Mimo to byla přichystána výstava výrobků našich klientů na zahradě stacionáře a prohlídky prostor stacionáře.

Posledním dnem bylo sportovní odpoledne ve středu 13. 6. Tato akce již tradičně probíhá na zahradě stacionáře a ani letos tomu nebylo jinak. Po slavnostním zahájení, vystoupení žáků ZUŠ a klientů stacionáře si všichni mohli vyzkoušet své dovednosti v pěti soutěžních disciplínách. Potom následoval zbytek programu – Diskohrátky v podání žákyň ZŠ Horka-Domky, zumba, canisterapie a workshop skupiny Magnis. Po celé odpoledne byl pro účastníky nachystán skákací hrad a opékání buřtů. Tento den byl deštivý, přesto se celý program zvládl bez větších problémů, ke konci se přece jen počasí umoudřilo a vše se vydařilo.

Po všechny tři akce byl pro účastníky zajištěn pitný režim, za soutěže byl každý odměněn a své hodnocení akce mohl vyjádřit v návštěvní knize. Hlavním cílem tohoto projektu bylo prohloubení tolerance mezi handicapovými a zdravými lidmi. Ukázat široké veřejnosti, že i lidé s handicapem se umí bavit a užít si příjemné chvíle s úsměvem na tváři. A to se nám podařilo.

Děkujeme všem vyučujícím, kteří se se svými žáky zapojili do vystoupení, všem vystupujícím a studentkám SOŠ v Moravských Budějovicích, které při akcích pomáhali a samozřejmě i sponzorům, kteří letošní Dny pro společný úsměv podpořili.

DSC_0654.JPG
 
 

Na vlakovém nádraží

V pátek 8. 6. jsme se dětmi vydali na vlakové nádraží. Měli jsme štěstí, zrovna jely dva vlaky. Děti jim zamávaly a pak si prohlédly prostory vlakového nádraží.

20180608_104631.jpg

 

Pohádková cesta

Ve čtvrtek 7. 6. jsme s dětmi vyrazili na Pohádkovou cestu. V lese kolem potoka jsme potkali spoustu pohádkových postaviček, které dětem dávaly různé úkoly. Děti je podle svých možností plnily. Nakonec dostaly drobné dárečky.

20180607_095129.jpg 

 

Dětský den

1. 6. jsme s dětmi z 1. oddělení oslavili Den dětí. Děti si mohly zaskákat na nafukovací trampolíně, vykoupat v bazénu, ochutnat zmrzlinu a  pohrát si  na pískovišti. Nakonec děti dostaly drobné dárečky.

DSC_0211.JPG

 

Výlet s Porozuměním

V pátek 25. května jeli klienti II. oddělení na tradiční výlet s Porozuměním. Letošní výlet začal ráno deštivě, ale cestou se počasí umoudřilo a než jsme dojeli na místo, svítilo už příjemně sluníčko. Porozumění letos pro své členy připravilo výlet do archeoskanzenu Modrá a na Velehrad. Archeoskanzen Modrá představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště. S papírovým průvodcem jsme si prošli všechny stavby a přečetli si jejich původ a účel. Nejvíce nás asi zaujala věž, z které byl krásný výhled do krajiny. Potom jsme navštívili sladkovodní a botanickou expozici Živá voda. V tunelu 3,5 metrů pod vodní hladinou nás ohromily obří ryby. V druhém podzemním patře jsme již byli v hloubce 6,5 metrů a mohli jsme pozorovat sumce či jesetery. Prohlídku Živé vody jsme zakončili procházkou okolo přírodního koupaliště a mokřad. Po dobrém obědě jsme se vydali do Velehradu, někteří příjemnou procházkou, jiní autobusem. Zdejší bazilika nás uchvátila svou velikostí a krásou. Někdo ještě navštívil podzemí baziliky a po kávě a zákusku v místní cukrárně jsme jeli spokojeni domů.

bez názvu8.png

 

Výlet dětí z 1. oddělení v roce  2018

V úterý 22. 5. jely děti z 1. oddělení na výlet. Navštívily zvířátka v ZOO Jihlava. Výlet se jim moc líbil.

Fotografie3600.jpg

 

 Ples SPMP "Starci na chmelu"

Letos jako každý rok se konal ples SPMP na Fóru. Letošní téma plesu bylo muzikál Starci na chmelu. Na toto téma jsme si připravili pro návštěvníky taneční vystoupení. Za tanec jsme sklidili u diváků velký potlesk. Ples jsme si všichni užili. 

Napsala Petra Pokorná

DSC_0164.JPG

 

Velikonoční trhy

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 proběhly v JEDU tradiční velikonoční trhy chráněných dílen. Ve stáncích se prodávalo zboží s velikonoční tématikou vyrobené klienty jednotlivých zařízení. Zaměstnanci jaderné elektrárny si v našem stánku zakoupili výrobky v celkové hodnotě 2 700,- Kč a přispěli tak na aktivity našich klientů. Děkujeme.

29472989_1844762275598849_3599694541264781312_o.jpg

 

Jarní turnaj v kuželkách

Letošní jarní turnaj v kuželkách mezi stacionáři proběhl v pondělí 19. 3. 2018 v kuželně v Borovině. Naše družstvo klientů II. oddělení se umístilo na krásném prvním místě. Cenu za nejlepší hod turnaje si odnesla Míša Syrová a Honza Vala. Gratulujeme.

20180319_112449.jpg

 

Canisterapie

Ve středu 21. 2. zavítal do stacionáře pejsek Hary spolu s canisterapeutkou Ing. Bc. Marcelou Blažkovou. Dětem se Hary moc líbil, hrály si s ním, hladily ho a pečovaly o něj.

20180221_094441.jpg

 

II. zimní olympiáda

V jeden slunečný únorový den jsme pro děti z prvního oddělení připravili olympiádu. Jednalo se o několik úkolů a her, za jejichž plnění nebo alespoň účast získaly děti medaile, které pro ně připravila paní učitelka Václavková.

20180219_110627.jpg

 

Karneval

V pondělí 12. 2. byl ve stacionáři karneval. Karnevalu se zúčastnili opravdu všichni. Klienti obou oddělení stacionáře, k mim se přidaly děti ze SpMŠ a nechyběli ani zaměstnanci obou zařízení. Po programu na jednotlivých odděleních a průvodu budovou se všichni sešli a společně si zazpívali a zatancovali na II. oddělení stacionáře. Bylo to hezké dopoledne.

DSCN1373.JPG

 

Tři králové

V pátek 5. 1. jsme dělali tři krále. Já jsem byl Baltazar, Luděk Špaček byl Kašpar a Melichara dělal Michal Hampl. Obcházeli jsme celý stacionář a zpívali jsme „My tři králové jdeme k vám.“ Na každém oddělení jsme se dětí ptali, jestli vědí, kdo to byli tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar. Bylo to hezké, všem se to líbilo.

Napsal Jan Vala

u (9).jpg

 

Mikuláš
5. 12. navštívil všechny přítomné klienty ve stacionáři Mikuláš se svým doprovodem. Děti vzácnou návštěvu zvědavě uvítaly a dostaly drobné dárečky. Děkujeme deváťákům ze ZŠ Horka-Domky.

WP_20171205_09_14_11_Pro.jpg

 

Vánoční trhy

Jako každý rok i letos prodáváme výrobky našich klientů na Vánočních trzích. Náš stánek jste již mohli navštívit na zámku ve Valči, na Adventním jarmarku na třebíčské radnici, 5. a 6. prosince mohli naše výrobky nakupovat zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany na Vánočních trzích chráněných dílen v prostorách elektrárny, dále náš stánek najdete na Barevných Vánocích v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě, na trzích ve Starči, Vánočním náměstí v Třebíči a na trzích v Rokytnici nad Rokytnou. Všem za zájem a nakoupení výrobků děkujeme.

 

Na výstavě

Na konci měsíce října  navštívily některé děti z prvního oddělení podzimní výstavu produktů zahrad třebíčských zahrádkářů. Ovoce i ostatní produkty budily u dětí velký zájem.

Fotografie3539.jpg

 

Turnaj v kuželkách

Ve středu 25. 10. 2017 jsme se zúčastnili tradičního turnaje v kuželkách mezi stacionáři. Obsadili jsme 1. místo s celkovým výsledkem 275 bodů. Michal Hampl se stal nejlepším hráčem turnaje, nahrál 48 bodů. Dopoledne jsme si skvěle užili. Všem gratulujeme.

20171025_102212.jpg

 

Setkání v knihovně

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 jsme se zúčastnili posezení se seniory. Tato akce se koná v knihovně na Modřínové ulici, letos to byl již pátý ročník. V knihovně se schází uživatelé našeho stacionáře s uživateli Domova pro seniory na ulici Manželů Curieových. Na toto setkání se vždy velmi těšíme, protože je plné zábavy. Společně s babičkami a dědečky si s chutí zazpíváme, zacvičíme a užijeme spoustu legrace. Na závěr našeho hezkého dopoledne si dáme malé občerstvení. S přáním pevného zdraví se těšíme na příští setkání.

Napsala Petra Pokorná

DSCN1149.JPG

 

Den otevřených dveří

Ve středu 4. 10. 2017 v rámci Týdne sociálních služeb proběhl ve stacionáři Den otevřených dveří. Návštěvníkům se dveře otevřely ráno v 8 hodin. V 10 hodin bylo krátké vystoupení klientů II. oddělení k příležitosti 10 let registrace stacionáře jako poskytovatele sociálních služeb. Klienti návštěvníkům zatancovali předtančení z plesu SPMP "Příběh z lázní" a zazpívali několik písní. Potom následovala prohlídka stacionáře. Dveře zůstaly návštěvníkům otevřeny do 15 hodin. Všem, kteří jste přišli, děkujeme za účast a zájem.

bez názvu.png

 

V Alternátoru

Ve středu 27. 9. 2017 jsme byli v Borovině v Alternátoru. Zhlédli jsme program o planetách na projekční kouli. Potom jsme si prohlédli celý Alternátor. Někteří si vyzkoušeli horolezeckou stěnu. Bylo to moc hezké, jen času bylo málo, v Alternátoru bychom klidně byli déle.

Napsal Luděk Špaček

20170927_105023.jpg

 

,,Každý den na čerstvém vzduchu"

Od začátku prázdnin si klienti II. oddělení užívají za pěkného počasí pobytu v nové pergole. Na čerstvém vzduchu mohou trávit dopolední zaměstnání, oběd i odpolední relaxaci, mohou zde popíjet kávu nebo hrát společenské hry. Tento projekt finančně podpořil Kraj Vysočina.

DSCN1088.JPG DSCN1094.JPG fondvysociny_240x80.png